Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


CONSTANCE CARROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Constance Carroll Sp z o. o. Sp. K na rynku międzynarodowym poprzez udział w programie promocji branży kosmetycznej. Celem jest także promocja rozpoznawalnej marki przedsiębiorstwa oraz zwiększenie dynamiki sprzedaży firmy poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów, relacji i pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych. Cały proces polega na zwiększeniu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa i jego internacjonalizację.

  

Wartość projektu: 1 104 490,80 PLN         Wartość dofinansowania: 724 523,00 PLN

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znajdują się na stronie www.poir.gov.pl